Abdurrahman Şeref, tarihçi (İstanbul 1853 – İstanbul 1925).

Galatasaray Sultanisi’ndeki öğreniminden sonra çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Ayan Meclisi üyesiyken bakanlık görevleri yüklendi, iki kez Maarif Nazırlığı yaptı. Bu arada resmi vakanüvislik görevine atandı. Tarih-i Osmani Encümeni Reisliği’ne getirildi.

Saltanatın kaldırılmasıyla vakanüvislik görevi son buldu. TBMM’ ye İstanbul milletvekili seçildi (1923). Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Kendinden önceki

Vakanüvis Lütfi Efendi’nin Tarihi’ni yayıma hazırladı. Son Osmanlı vakanüvisi olarak hazırladığı el yazı metin henüz basılmadı.

Basılı eserleri arasında önemlileri: Fezleke-i Tarih-i Düvel’i İslamiye (1885), Tarih-i Devlet-i Osmaniye (1893), Tarih-i Asr-ı Hazır (1918), Sultan Abdülhamid-i Saniye Dair (1918 Ahmet Refik’le), Tarih Musahabeleri (1929) vb.