Uçağın yatay ekseni çevresinde harekete yunuslama adı verilir. Eğer bir pilot uçağına yunuslama hareketi yaptırmak isterse, uçağın lövyesine (yatay ve uzunluk ekseni çevresinde uçağa hareket yaptırabilen kumanda aygıtı) ileri geri hareket yaptırabilen kumanda aygıtı ) ileri geri hareket ettirir. Lövye geri çekilince uçağın kuyruğunun gerisindeki yükseklik dümeni yukarı kalkar. Bu anda hava molekülleri kuyruğu aşağı doğru bastırır. Dolayısıyla, uçağın burnu yukarıya doğru hareket eder. ve tırmanış olayı ortaya çıkar. Lövyenin ileri itilmesi durumunda tüm olaylar burnun tersine oluşur ve dalış (ya da açılış) olayı ortaya çıkar.