Abadan, Yavuz (d. 18 Nisan 1905, Kırım – ö. 30 Haziran 1967, Ankara), kamu hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan hukukçu ve siyaset adamı. 1930’da İstanbul Darülfünunu (sonradan İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi‘ni bitirdi. Heidelberg Üniversitesi‘nde doktora yaptı. 1933’te Türkiye‘ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde doçent oldu. 1943 ve 1946’da Eskişehir‘den milletvekili seçildi. 1948’de Siyasal Bilgiler okudu (sonradan Siyasal Bilgiler Fakültesi) müdürlüğüne getirildi. Bu arada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde hukuk tarihi dersleri de verdi.

1952’de Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı oldu. Bu fakülteye bağlı Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü‘nü kurdu. 1963’te Milletlerarası Hukuk ve Toplum Felsefesi Derneği‘nin başkan vekili oldu. 1965’te Milletlerarası Siyasal İlimler Derneği yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Abadan’ın inceleme niteliğinde çok sayıda makalesinin yanı sıra Hukuk Başlangıcı ve Tarihi (1942), Hukuk Felsefesi Dersleri (1954), Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış (1959; Bahri Savcı ile birlikte) gibi kitapları yayımlanmıştır.