ACEMI OCAĞI, Osmanlılarda Yeniçeri Ocağı’na asker sağlayan kurum. Osmanlı Devleti’nin gittikçe genişlemesi üzerine, askere olan gereksinmeyi...