Adi ortaklık, yasalarca yasaklanmamış her türlü amaç ve konu için gerçek ya da tüzel kişiler arasında...