ADYABATİK, meteor, atmosferle ilgili termodinamik işlem. Atmosferin sıkıştırılabilmesi ve basıncın yükseklikle değişmesi nedeniyle bu termodinamik işlem...