Adapis, Adapidae familyasından, soyu tükenmiş maymun cinsi. Bütün Avrupa‘ya yayılmış olan fosilleri Eosen Bölümden (54-38 milyon...