Katı cisimlerin atmosferde yer değiştirmesiyle ilgili fiziksel olayları inceleyen bilim dalı. Aerodinamik araştırmalarının amacı, hareketli cisimlere,...