Türk hukuk düzeninde adliye hüküm ve asliye ceza mahkemeleri. Üç tür mahkeme vardır: Adli mahkemeler, hukuk,...