Sülüs nedir ?

Askerlik yapılacak yer belli olduktan sonra askerlik şubesinden alınan, asker adayının birliğe teslim olacağı tarih, yol süresi, yol parası ve buna benzer bilgilerin yer aldığı zarfın içinde verilen sevk evrakıdır.

Sülüs ne işe yarar ?

Askerlik şubesinden sülüs alındıktan ve belirlenen teslim tarihinde birliğe teslim olunduktan sonra birliğe girmek için kullanılan resmi bir belgedir. Sülüsü olmayan asker adayı hiçbir şekilde eğitim göreceği birliğe alınmaz. Sülüs asker adayının acemi birliğine girişte yanında bulundurması gereken en önemli evrakların başında gelmektedir. Sülüs, askere alınacak kişinin askerlikle ilgili neredeyse tüm bilgilerinin yer aldığı bir belge olduğundan ve bir defa verildiğinden dolayı kaybedilmesi büyük sıkıntılara yol açmaktadır.

Sülüs ne zaman alınır ?

Sülüs, askerlik tarihi belirilendikten sonra ikamet edilen yerin ilgili askerlik şubesine gidilerek asker alma şubesi başkanı ya da vekili tarafından imzalandıktan sonra asker adayına verilmektedir.