Sanayi Devrimi nedir ?

Sanayi Devrimi : eski zamanlarda endüstride kullanılan ve birçok şeyin çalışmasını sağlayan ilkel bir güç olan buhar gücünün yerini alan dünyayı etkileyen bir yenileşmedir. Sanayi Devrimi ile birlikte buhar gücü ortadan kalkmış ve yerini sanayilerde kullanılmaya başlayan dev makineler almıştır.

Sanayi Devrimi neden ortaya çıkmıştır ?

Rönesans ve reform hareketiyle birlikte Avrupa’nın nüfüsu köyden kente edilen göçlerle birlikte artmış ve sanayi alanında çalışabilecek iş gücü ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan iş gücünün karşılanması için de iş koluna ihtiyaç doğmuştur. İşte bu doğan iş kolu sanayi alanında gerçekleşmiş ve bu gibi gelişmeler Sanayi Devri’nin meydana gelmesinde başlıca etken olmuştur.

Sanayi Devrimi’nin sonuçları nelerdir ?

Sanayi Devrimi ile birlikte zengin kesim olan burjuvalar daha da güçlenmiş ve onların iş alanlarını genişletmesi bu işleri yapacak işçi sınıfının oluşmasına neden olmuştur. İşçilerin haklarının verilmemesi de sosyalizm akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Sanayi Devrimi ne zaman başlamıştır ?

Endüstriyel alanda adeta çığır açan Sanayi Devrimi ilk olarak İngiltere‘de ortaya çıkmıştır. Gerek İngiltere’nin kaynak yönünden zengin olması gerekse de sömüren devletlerin başında gelmesi Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de hayata geçmesinin kaçınılmaz nedenlerinden arasında yer almaktadır. Sanayi Devrimi 18.yy.da İngiltere’de başlamış ve tüm dünyayı etkilemiştir.