Aasen, Ivar (Andreas). (d. 5 Ağustos 1813, Sunnmore, Norveç – ö. 23 Eylül 1896, Kristiania), dilbilimci ve lehçe uzmanı. Norveç‘in resmi iki dilinden biri olan ve günümüzde Nynorsk ya da Yeni Norveççe denilen Landsmal’ı oluşturdu.

1842’de, çalışmalarının daha ilk yıllarında aldığı bir bursla tüm ilgisini dilbilim araştırmalarına yönelten Aasen, Eski Norveççe’yi öğrendikten sonra, çağdaş Norveç lehçelerini inceledi. Bu lehçelerin, Danimarka dili etkisindeki Norveç yazı dilinden çok Eski Norveççenin uzantıları olduğuna karar verdi. Araştırma sonuçlarını Det norske folkesprog grammatik (1848; Norveç Lehçelerinin Grameri) ve Ordbog over det norske folkesprog (1850; Norveç Lehçeleri Sözlüğü) adlı kitaplarında yayımladı. Bu metinler, Landsmal’in yaygın bir biçimde işlenmesine yol açtı. Norveç edebiyat dilinin resmi Dan Norveç dili yerine daha saf bir Norveççe olması gerektiğini savunan Aasen, oluşturduğu bileşik lehçeyle şiir ve oyunlar yazdı; dilbilgisi kitabını ve sözlüğünü sürekli genişletip geliştirdi. 1864’te yayımladığı dilbilgisi kitabı ve 1873’te yayımladığı sözlük ile Landsmal’e kesin biçimini verdi. Aasen’in oluşturduğu ve daha çok Norveç’in batı lehçelerine benzeyen bu dil, bazı değişikliklerle benimsendi ve sonunda Dan-Norveç dili ile birlikte Norveç’in resmi dili oldu.