Diploma: en basit tanımıyla öğrenimini bitiren öğrencilere verilen okuldan mezun olduğunu gösteren resmi bir belgedir. Okulu bitiren öğrenci diplomasını alır,  öğrenim gördüğü eğitim kurumuyla ilişiği kesilir ve artık belli bir öğretim kurumunda kaydı bulunmadığından dolayı öğrenci değil mezundur. Mezun olan birey uzun uğraşlar sonucunda elde ettiği diplomayı okulda gösterdiği başarısı ile almayı hak eder. Öğrencinin,ilköğretim’de 4 üzerinden verilen diploma notu, üniversitede 100 puan üzerinden verilen bir not ile hesaplanır. Üniversitede 100 üzerinden verilen notun 4 üzerinden karşılıkları da bulunmaktadır. İlköğretim 8.sınıfta alınan diplomanın üzerinde not yazarken üniversite diplomasında not yazmamakta diplomayla verilen transkript belgesinde görülen dersler ve karşılarında alınan notlar ile birlikte eğitim dönemlerinde alınan not ortalamalarının genel toplamından elde edilen diploma notu da yazmaktadır. 

Diploma ne zaman alınır ?

Okulu başarıyla bitirdikten sonra diploma almayı hak eden öğrenci diplomasını ortalama 15-30 gün içerisinde mezun olduğu okuldan almaktadır.