Analjezik, ağrı kesici ilaçların genel adı. Ağrının hastalıkların pek çoğuna eşlik eden bir belirti olması insanlığın, tarihin ilk dönemlerinden bu yana birçok maddeyi ağrı kesici amaçlarla kullanmasına yol açmıştır. Etki özellikleri bakımından günümüzde analjezikler başlıca iki gruba ayrılırlar.

Birinci grupta morfin ve benzeri (narkotik ya da opioid) analjezikler yer almaktadır. Bunlar merkez sinir sistemi düzeyinde oluşturdukları etkiyle ağrıyı azaltmaktadırlar. İkinci grupta yer alan aspirin, antipirin vb. ilaçlar antipiretik analjezikler adını alırlar. Bunlarda ağrı kesici el yanı sıra ateş düşürücü ve bazılarında romatizmaya  karşı etkiler de bulunmaktadır.