Amper, (A), elektrik akımının uluslararası mks birimi. Boşlukta, aralarında 1 m uzaklık bulunan sonsuz uzunlukta çok küçük kesitli iki düz ve paralel iletkenin içinden geçirildiğinde bu iletkenler arasında 2×10 newton metre’lik bir kuvvet oluşturan sabit akimin değeri 1 amper’dir. Bu değer 1948’de elektrik akiminin mutlak ölçü birimi (mutlak amper) olarak kabul edilmiştir.