Amiral, savaş gemileriyle yardımcı gemilerden oluşan bir donanmaya, donanmanın savaş birliği filosuna ya da filotillasına komuta eden deniz subayının general karşılığı rütbesi.

Osmanlı Devleti deniz kuvvetlerinin oluşumunda amirale derya beyi, deniz kuvvetleri başkomutanınaysa önceki kaptanı derya, sonraları “kaptanpaşa” denirdi. Sultan I. Abdülhamit zamanında amiral rütbesi sırasıyla riyala, patrona, kapudane-i humayun ve kaptanpaşa idi. Bugünkü amiral rütbeleri sırasıyla, tuğamiral, tümamiral, koramiral, oramiral ve büyük amiraldir. Hemen bütün dillerde kullanılan Amiral sözü arapça amir (komutan), al (yüce) ve bahr (deniz) sözcüklerinden alınmış olup 12. yy’dan önce Müslüman Araplarca kullanılmıştır.