Amin, duadan sonra söylenen, “kabul eyle, kabul olsun” anlamında sözcük. Sami dillerinden geldiği sanılan bu sözcük Hıristiyan ve Musevi dinsel geleneklerinde “amen” biçiminde, “öyle olsun, öyledir, öyle olacaktır” anlamında kullanılmaktadır. Amin sözcüğü Kur’an’ da Fatiha Suresi’nin sonunda yazılıdır. İslam ibadet geleneklerine göre Fatiha Suresi’ni okuyan kişinin, sure bitince “amin” demesi gerekir.