Amerikan Doları, Dolar 1792’de Başkan Thomas Jefferson’un önerisiyle ABD’ nin standart para birimi olarak kabul edildi. Doların küçük para değer birimleri, İspanyol sistemindeki gibi ondalık sayılamaya dayandırıldı. Yine aynı yıl çıkarılan Para Yasası’na göre bir dolar 371.25 ölçek saf gümüş ya da 24.75 ölçek saf altın karşılığı değerindeydi (Ölçek: 1 grain= 0.065 gr). Bu değerlendirmeler sonradan birkaç kez değişmiştir. 1873′ ten başlıyarak doların gümüş karşılığı kaldırıldı ve 1934’ten geçerli olarak 13.71 ölçek saf altın karşılığı yürürlüğe girdi. ABD’nin uluslararası dövize çevrilebilir altın stoku, doların özel konumunu koruyabilmesi için gereklidir. Bugün ABD’de tüm yurtiçi ödemelerin % 90’ından fazlası çekle yapılmakta olduğundan, dolar bir değer kavramı ölçüsüdür. Satın alma gücündeki denge ve sağlamlıgı, Merkez Bankası (Federal Reserve System), ulusal para siyaseti Hazine’nin (Treasury) yillik vergileme ve harcama siyasetiyle saptanır. 1944 Temmuzunda Bretton Woods Antlaşması ile dünya para değerinin dolara bağlanması doları uluslararası ticarette başlıca ödeme aracı durumuna getirdi.