American Tobacco, ABD’de 1880’de her alanda başlayan tröstlesmenin tütün ekimi ve sigara üretimine egemen olan kesimi. 1885’te kuruldu, 1895 ve 1900 başlarında tek başına ABD’nin sigara, pipo tütünü gereksinimini karşılayacak düzeye ulaştı. Tröstlerin parasal alanda devlet siyasetine yön verir duruma gelmeleri üzerine başkan Roosevelt’in desteğiyle de 1911’de çıkarılan anti-tröst yasası nedeniyle işlerini tasfiye etti. Kendi bünyesi içinde birçok bağımsız şirkete ayrıldı. Gıda genel hizmetler, tütün işletmeciliği, bilgi depolama, seramik gereçler, elektrik ampulü ve güvenlik hizmetleri vb. konularda hizmetler sunmaya başladı. Merkezi New York’tadır.