Amentü, Müslümanlığın altı temel inancı. İmanın altı ilkesini belirleyen bir hadis “inandım” anlamına gelen “amentü” sözcüğüyle başlar. Bu altı temel inanç; Allah, melekler, kutsal kitaplar, peygamberler, ahiret günü ve kadere inançtır. İmanın altı ilkesi topluca anlatılmak istendiğinde amentü deyimi kullanılır. İmanın yinelenme ya da tazelenmesinde okunan ve “amentü” ile başlayan hadisin anlamı şudur: “Allah’a, meleklerine kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayır ve şer olanın Allah’tan geldiğine iman ettim Öldükten sonra dirilmek haktır. Allah’tan başka ilah olmadığına Hz. Muhammet’in O’nun kulu ve peygamberi olduğuna şahadet ederim.”