Altay Dağları, Orta Asya’da, büyük bir bölümü SSCB‘de Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti‘nde ve Gorno-Altay Özerk Bölgesi’nde yer alan Batı Moğalistan ve Kuzey Çin’e doğru uzanan büyük dağ sistemi. Sovyet Altayları batıda sayan Dağları, güneyde Moğol Altayları, doğuda Tannı Ola Sıradağları ile çevrilidir. En büyük doruk Moğalistandaki Tabun-Bogdodur (6.520m). SSCB’deki en büyük noktaysa Biyeluha doruğudur. (4.506 m). Sayıları 3.000’i aşan göller içinde en büyüğü Teletskoye Gölüdür (233 km2), özellikle, Kazakistan’ın doğusunda zengin altın, gümüş, cıva, demir, kurşun, kalay ve bakır yatakları vardır. Alçak yamaçlardaki yoğun ormanlardan kereste elde edilir. Başlıca hayvan türleri ayı, dağ keçisi ve misk geyiğidir. Bölgeye ilk olarak 17.yy’da gelen Ruslar, dağ eteklerindeki gümüş madenlerini işletmeye başladılar. 19.yy’ sonlarındaysa tarım başlıca geçim kaynağı durumuna geldi.