Altar, Tanrılara kurban adanan yer. Kurban taşı ya da kurbangah da denir. Altarlar genellikle tapınak ve benzeri kutsal yerlerin içinde, yakınında yapılmaktaydı. Tanrılara adanan şeyler ya yakılarak, ya kanı akıtılarak sunulurdu.