AKORT, bir çalgının doru sesler vermesi için belirli bir sese göre yapılan ses düzenlemesi. Akort, yaylı ve klavyeli çalgılarda teller, timpani gibi vurmalı çalgılarda ise deri gerilip gevşetilerek yapılır. Uluslararası diyapazon düzenine göre 440 frekanslı ses la sesi olarak alınır. Akortla öbür sesler la sesine göre ayarlanır. Sesler arasında yapılan bu düzenlemede alınan temel ölçüt, seslerin frekansları arasındaki orandır. Doğal akortların frekans oranları değiştirilmiş (altore) akortların frekans oranlarından farklıdır. Akort, ayrica uyumlu ve uyumsuz olarak ikiye ayrılır. Akort sözcüğü müzikte, istenilen birçok sesin aynı anda birleşmesi anlamında da kullanılır. Bu anlamda akort, sesler arasındaki uyumun (armoni) da temelidir. Org ve piyano gibi klavyeli çalgılarla keman, gitar, arp gibi telli çalgılarda aynı anda birçok sesin akmasına da akort denir. Orkestralarda çalgıların seslerinin, belirli bir çalgının ses düzenine göre ayarlanmasına orkestra akordu adı verilir. Orkestrada tek vuruşlu akortta, bütün sesler aynı anda ve bir vuruşluk zamanda duyulur.