AKIŞKAN, bulundukları kapların biçimini alan gaz ve sıvılar. Akışkanların molekülleri sürekli hareket halindedir. Küçücük bir dış etkiyle kolayca biçim değiştirirler. En önemli ortak özellikleri sıkıştırabilmeleridir.  Sıkışma, sıvılarda daha az, gazlarda ise daha fazladır. Özellikle gazlarda sıkışma sonucu hacim küçülmesi olur. Özellikleri, akışkanlarla ilgili bilim kollarının oluşmasını sağlamıştır.