AKATİZİ, tıp., hastalık. Fenotiarin ve butirofenonlar gibi baş yatıştırıcı (major tranquillisant) ilaçların yan etkisi olarak kişinin sürekli hareket etme gereği duyması ve bu nedenle de ayaklarını sallama, kalkıp oturma, zıplama gibi hareketleri amaçsızca yinelemesi durumudur.