AKALAZYA, tıp. (Kardiospazm), yemek borusu alt ucunda besini mideye taşıyan kasılmaların, belirli bir bölgede durması ve besinin mideye geçemeden yemek borusunda kalmasıyla kendini belli eden hastalık. Yemek borusu sinirlerinin bilinmeyen bir nedenle yemek borusu duvarındaki kasların hareketini durdurmasıyla ortaya çıkar. Her yaşta görülebilir. Bazen sert, bazen sıvı besinler mideye geçmez. Zamanla dar bölümün üst kesimi genişler, içinde besinler birikir ve sonra ağızdan dışarı çıkar. Bu boşalma gece uykudayken de olabilir, solunumla akciğere geçerek iltihaplanmalara neden olabilir. Tanı, klinik muayene ve röntgen incelemesiyle konur. Dar olan bölgeyi genişletici baz girişimlerle (bujinaj) geçici rahatlık sağlanabilir. Cerrahi girişimle büyük oranda iyileşir.