AHIR, büyükbaş evcil hayvanların barındıkları ve bakıldıkları yapı. Ahırlar içinde barınacak hayvan ya da hayvanların cinslerine (at, eşek, sığır) göre, değişik biçim ve ölçülerle yapılır. Sağlık koşullarının iyi olması için özen gösterilir. Havalandırmaya ayrıca dikkat edilir Pencereler, soğuk yerlerde güney, sıcak yerlerde kuzey yönüne bakar. Her ülkenin kendi resmi tarım örgütü, ülkenin değişik yapıdaki yörelerine göre, gerekli ahir ölçülerini saptar. Tarih boyunca, özellikle atların barındığı ahırlar (tavlalar) değişik mimari üsluplarla yapıldı. Gerek Doğu’da, gerekse Batı’da saray ahırları da mimarlık özeniyle yapılır ve süslenirdi. (Bak ESTABL, HAS AHIR, TAVLA).