AHIR DAĞI, Anadolu’da iki dağın ortak adı. Bunlardan biri Güney, öteki İçbatı Anadolu’dadır.