Ağustosböceğigiller familyasından, vücudunu enli ve yassı 1.500 türü olduğu bilinen, 3 cm boyunda yapraklarla beslenen, sonbahar sonlarına doğru çıkardığı yüksek sesle tanınan eklem bacaklı böcek.