AGREMAN, huk., kabul eden devletin büyükelçiye onay vermesi. Bir devleti, yabancı bir ülkede temsil edecek olan büyükelçinin kişiliği, gönderen devletle kabul eden devleti ilgilendiren bir sorundur. Bu nedenle bu kişinin seçiminde anlaşmaya varılması zorunludur. Agreman almak göreve başlamak için ilk adımdır. Bu, aynı zamanda o kişinin, o ülkede istenen şahıs olduğunu gösterir. Ancak göreve başladıktan sonra istenmeyen şahıs sayılabilir. Agreman yalnızca büyükelçiler için istenir. Büyükelçiliğin öteki kişileri ve aileleri için kabul eden devlet, gönderen devletin dışişleri bakanlığına görevlilerin kimliklerini ve gelişlerini bildirmekle yetinir.