Agregat, taneciklerin biraraya gelerek kümeleşmesi sonucu ortaya çıkan yığışım. Genellikle katı maddeler için kullanılır.