AGORA (Yunanca ‘biraraya toplanmak, alış verişe çıkmak anlamına gelen  ‘agorazein fiilinden türetilmiştir. Eskiçağ’da Yunan kent devletlerinde ticari, siyasal dinsel ve adli işlevleri alan. Homeros kitaplarında agora’yı halkın toplandığı yer, daha sonraki yazarlarsa pazar yeri olarak tanımlarlar.