AGNOZİ (Bilgisizlik), fels., bilmeme, tanımama. Duyu organlarında bir bozukluk olammasına karşın kavrama yetisinin bozulması, nesneleri ve simgeleri kavramada baş gösteren yetisizlik durumu. Bu durum, bir şey bilmeme, felsefeyi düşünmede sorulara yönelmek için bir çıkış noktası olarak bir şey bilmeme ve kuşku ilkesi olarak bilmeme biçiminde sıralanır.