AGNOSTİSİZM (Bilinmezcilik), fels., saltık bir varlığın, kendinde nesnelerin ya da tanrıvarlığının kavranmasının mümkün olamayacağını, bu yüzden bir şeyin varlık ya da yokluğunun savunulayımacağını ileri sürenlerin görüşü. Deney konusunda olumlu, ama dinsel ve metafizik alanda kuşkucu bir düşüncenin genel belirtisidir. Bilinmezci düşünce, akıldışı inancı yücelten “gnostik” düşünceye karşı olduğu gibi akıl yürütmenin saltık gerçeği (doğruluğu) dile getirdiğini öne süren dogmatik düşünceye de karşıdır. Agnostisizm en çok İngiltere ve Amerika’da yayılmıştır. İngiltere’de Homilton’la Spencer, Fransa’da Comte, Almanya’da Lange ve Jodl, Agnostisizm’ın ileri gelen temsilcileridir. Bunlardan son ikisi her türlü metafiziği olanaksız saymış ve yadsımışlardır.