AGNİLER, Fildişi Kıyısı’nda yaşayan zenci kavim. On beş kadar boydan oluşur, nüfusu yaklaşık 500.000’dir. Asıl Agniler, Appoloniyen ve Abron adlarıyla üç gruba ayrılırlar. Bu üç grup ülkenin ayrı kesimlerinde otururlar. Tarım insanlarıdır. Kakao üretir ve tropikal ağaçlar yetiştirirler. Dilleri Akantı diliyle akrabadır. Altın eşya, tunç heykelcik yapımında gelişmişlerdir. Bu yönleriyle, öteki kavimlerden ayrılırlar.