AĞIRLIK, bir cisim üzerindeki yerçekim gücü. Bir güç olan ağırlık vektörel bir niceliktir. Bu vektörün doğrultusu yerin çekim gücünün doğrultusudur, yani yerkürenin merkezine doğrudur. Ağırlığın büyüklüğü güç birimi türünden, newton ya da dyn ölçütleriyle anlatılır: Serbest olarak düşmeye bırakılan m kütleli bir cismin ivmesi g, yerçekimi ivmesi ve ona etki eden güç W=mg ve Yer’in merkezine doğru yönelmiş vektörler oldukları için, büyüklükçe W=mxg’dir. 2. Yerçekimi ivmesinin büyüklüğü Yer üzerinde noktadan noktaya değiştiğinden, m kütleli bir cismin W ağırlığı ayrı yerlerde ayrı büyüklüktedir. Onun için, g’nin 9.80 m/s2 olduğu bir yerde 1 kg kütleli bir cismin ağırlığı 9.80 newtondur; g’nin 9.78 m/s2 olduğu bir yerde aynı cismin ağırlığı 9.78 newtondur. Bir cismin ağırlığı yaylı terazi adı verilen bir aletle ölçülür. Yaylı terazi, bir ucunda bir ölçek üzerinde hareket eden bir gösterge bulunan bir yaydan oluşur. Fiziksel bakımdan ağırlık ve kütle niceliklerini birbirinden ayırt etmek çok önemlidir. Kütle bir cismin içerdiği madde (ya da enerji) miktarını karakterize eden skalar bir niceliktir ve maddenin temel ve ayrılmaz özelliğidir. Vektörel bir nicelik olan ağırlıksa maddenin ikincil ve değişken bir özelliğidir.