Halk oyunu ve oyun sırasında çalınan ezgi. Oynanış ve söyleniş temposu öteki halk oyunlarına göre daha ağır olduğundan bu adla anılır. Genellikle dokuz dörtlük, az olarak da dokuz ikilik, dört zamanlı aksak ölçüdedir. Ege ve Ankara bölgesinde yaygındır.