Ağır ceza mahkemeleri, bir başkan ile iki üyeden kurulmuş, ağır ceza davalarına bakan mahkemeler. Kuruluş biçimlerine göre “müstakil” (bağımsız) ve “murettep” (atanmış, sonradan kurulmuş) olmak üzere iki türlüdür. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisini saptamada ölçüt, cezanın üst sınırıdır. Suçun ağırlık derecesine göre farklı ceza saptanmış ve ağırlık derecesinin takdiri mahkemeye bırakılmışsa, en ağır durum sayılarak cezası temel alınır. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisi belirlenirken, olayda, cezanın artırılması ya da eksiltilmesini gerektiren nedenlerin varliği SOZ konusuysa savcılık, yaptığı araştırma sonucuna göre yetkili mahkemeyi belirlemelidir.