AĞIL, koyun ve keçi barınağı. Ağılların çevresi çit ya da duvarla çevrilidir. Üstü açık ya da yarı açık olur. Yerleşim yerlerinden uzağa, otlaklara yakın kurulan ağıl ve mandıralar için yamaçların sert rüzgâr almayan güney-güneydoğu yönleri, ağılın tabanı için de kurak bir alan seçilir. Ağılın büyüklüğü, hayvan başına 0.60-120 m2 yer hesaplanarak saptanır. Kuzu ve oğlaklar için ayrı bölmeler yapılabilir. Bu bölmeler hayvanin rahatça hareket edebileceği genişlikte olmalıdır. Ağıllarda hayvanların otlağa çıkarılmadığı sürede beslenmesi için yemlik ve suluklar bulunur. Ağıllarda hayvan hastalık ve zararlılarının üremesini ve yayılmasını önlemek için temizliğe dikkat edilmelidir. Koyunların, özellikle kırkımdan sonra, kene gibi asalaklardan kurtulmaları için banyo yerleri bulunmalıdır.