AĞALIK VERGİSİ, Osmanlılar döneminde vergi. Has, tımar, zeamet sahiplerince “miri arazi”‘nin ihale yoluyla birine verilmesi durumunda, bir kez alınırdı.