Amarika’da yaşayan zenci topluluklarınca iki uygarlığın ilişkisi sonunda oluşturulan müzik türleri. Örneğin Spiritual, Blues ve Caz. Spiritual (dinsel şarkı) , kölelik zamanında oluşan, Afrika ve Avrupa öğelerinin ilk müziksel karışımı olabilir. Spiritual, dinsel içerikli şarkı olarak kalmadı, aynı zamanda siyasal, giderek savaşıcı bir nitelik kazandı.

Blues, Kuzey Amerika zencilerinin kimlik arayışının müziksel anlatımıdır. Bir yandan tam anlamıyla bireysel ve kişisel bir yaşantıyı betimleyen Blues, öte yandan zencilerin Kuzey Amerika toplumu içinde beyazlarla hak eşitliği savaşımında toplumsal ve siyasal bir güç oluşturur. 1900’de ABD’nin güneyinde, New Orleans’ta doğan Caz, zencilerin müzik duygusunun İspanyol, Fransız, İngiliz kökenli beyazların ya da melezlerin müzik gelenekleriyle birleşmesi sonucu oluştu. Cazın kökeni Blues ve Spiritual dir. Afrika müziğinin ritmik ve melodik! öğelerini içeren Caz, enstrümanlarını ve armonisinin ana özelliklerini Avrupa müziğinden alır. Caz giderek evrensel bir boyut kazanmıştır. Ayrıca Küba ve Brezilya başta olmak üzere, Latin Amerika’da doğmuş öteki müzikler de Afro-Amerikan Müzik olarak nitelendirilebilir.