AFRİN, coğ. , akarsu. Yaklaşık 160 km’dir. Gaziantep’in kuzeybatısındaki Sof (Kartal) Dağları’ndan doğar, güneye doğru akarak Kilis’in batısında Türkiye sınırlarından Suriye topraklarına girer. Hatay İli’nin Reyhanlı ilçesi’nin kuzeyinde Türkiye sınırlarına döner. Kurutulan Amik Gölü’nün yatağında Karasu ile birleşerek Küçük Asi’yi oluşturur. Asi Ir mağı’nda son bulur. Su toplama alanı 2.800 km2’ye yakın olan Afrin Çayı’nın akıttığı su 644 lt/sn’dir. Yaz aylarında suyu azalan çay, Kilis yöresinde sulamada kullanılır.