AFRİN, coğ. akarsu. Yaklaşık 160 km’dir. Gaziantep’in kuzey batısındaki Sof (Kartal) Dağları’ndan doğar, güneye doğru akarak Kilis’in batısında Türkiye sınırlarından Suriye topraklarına girer. Hatay İli’nin Reyhanlı İlçesi’nin kuzeyinde Türkiye sınırlarına döner. Kurutulan Amik Gölü’nün yatağında Karasu ile birleşerek Küçük Asi’yi oluşturur. Su toplama alanı 2.800 km2’ye yakın olan Afrin Çayı’nın akıttığı su 644 lt/sn’dir. Yaz aylarında suyu azalan çay, Kilis yöresinde sulamada kullanılır.