Afrikaanca, Güney Afrika’da doğan, yaşayan Hollanda kökenli beyazların (Afrikaander) konuştukları dil. 17. yy’da Doğu Hindistan Kumpanyası’nın merkez üssü Kap çevresine yerleşen ve kültür dili olan Felemenkçeyi konuşan ilk beyaz göçmenlerin dili. 1800’lerden başlayarak yazı dili haline gelince birçok yeni özellik kazandı. Yapı ve sözlük bakımından Almancaya benzemekle birlikte Fransızca ve İngilizce den de etkilendi. Yerli dillerden katkılar, melez ağızlardan kelimeler alarak kendine özgü bir kişiliğe kavuştu. Hollanda’ca Bure (çiftçi: Almanca Bauer) zamanla Boer adına dönüştü. 1925’ten bu yana İngilizcenin yanında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin resmi dili sayıldı. 2.250.000 Afrikaander ve bir milyon karışık kökenli Güney Afrika melezin konuştukları dildir. Bu sayılar genel nüfusun % 18’ini, beyaz nüfusun % 65ten fazlasını ifade eder. Eskiden Kap Hollandacası ya da Taal diye adlandırılan Boerlerin dili, uzun süredir yalnızca Afrikaanca diye anılmaktadır.