AFAZİ, genel anlamda konuşma bozuklukları için kullanılan terim. Genellikle beyindeki konuşma merkezlerinde oluşan bozukluklar nedeniyle, kişinin konuşmayı unutması ya da eskisi gibi konuşamaması biçiminde ortaya çıkar. Bu bozukluk bir mermi yarası ya da başka bir çarpmayla beynin incinmesi sonucunda ortaya çıkabilir. Ayrıca, bir beyin kanaması ya da felç gibi durumlar da bozukluğa neden olabilir. Beynin çok ileri yaşlarda yıkıma uğraması da afaziye yol açabilir. Ancak afazi’nin en sık görüleni ve en kötüsü felç sonrası ortaya çıkanıdır. Arazi beynin bozukluğa uğrayan bölgelerine göre ikiye ayrılır. Biri beynin yan tarafında, kulak yakınındaki bölgenin bozukluğa uğraması sonucu ortaya çıkan “duyusal afazi”dir. Bu bölge, seslerin tanınması ve ayırdedilmesiyle ilgili bölgedir. Burada ortaya çıkan bozukluk konuşulanları anlayamama biçiminde kendini gösterir. Böyle bir bozukluğu olan kişinin konuşması düzgündür, ama sözcükleri yanlış kullanma eğilimi vardır. İkincisiyse öteki bölgeden sesleri alıp düzenleyen ve konuşma alanına aktaran, beynin alın bölgesinde ortaya çıkan bozuklukla oluşan devinimsel afazidir. Bu durumda, bozukluğun şiddetine göre, kişi ya hiç konuşamaz ya da aşırı derecede bozuk konuşur.