Sıvı maddelerin havada çok küçük tanecikler biçiminde dağılmış hali. Bazı hastalıkların tedavisinde sıvı ilaçlar aerosol haline getirilerek deriye, ağız boşluğuna ya da astımda olduğu gibi solunum yollarına püskürtülerek uygulanır. Aerosol biçiminde uygulamalara, zararlıları öldürmek için ilaçlama ve sanayide, kimyasal maddelerle yüzeyleri kaplama işlemlerinde, parfüm vb. maddelerin kullanımında da başvurulur.