AERONOMİ, jeofizik atmosferin üst katmanlarını inceleyen bilim dalı. İyonosferin de içinde olduğu bu katmanlarda, gaz iyonlaşmaları radyo dalgalarını değiştirmeye yetecek etkinliktedir. Yer kürenin birleşemini, yapısını ve değişmesine yol açan güçleri inceleyen bilim dalları Jeodezi ve Jeofiziğin bir kolu olan aeronominin uluslararası birliği vardır.