ADYTON, ilkçağda tapınakların önündeki kutsal bölüm. Bu bölüm bazen toprağın altında da yapılırdı. Adyton kutsal eşyaların konulduğu ve ancak rahiplerin girebildiği bir yerdir. Bu gizli ve özel odaya halktan kimse giremezdi.

Rahipler, bu özel odada yer alan kült heykelini ve kutsal eşyaları temizlemekle görevliydiler. Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’da yapılmış olan tapınaklardaki adytonlar biçim olarak zamanla değişikliğe uğramışlar, özellikle süsleme açısından çeşitli motiflerle bezenmişlerdir.