ADYABATİK, meteor, atmosferle ilgili termodinamik işlem. Atmosferin sıkıştırılabilmesi ve basıncın yükseklikle değişmesi nedeniyle bu termodinamik işlem meteorolojide hesaplamalar ve modellemeler yönünden çok önemlidir. Atmosferde sıcaklık ve basıncın düşey dağılımı hidrostatik dengede bulunduğundan, bir hava örneği atmosferde adyabatik olarak, düşey yer değiştirirse, işlem tamamlanana kadar çevresiyle bir ISI alışverişi olmadığından, bu hava parselini eski konumuna döndüren bir kuvvet de yoktur. Adyabatik denge ya da konvektif denge özellikle troposferdeki düşey sıcaklık dağılımlarının belirlenmesi bakımından önemlidir.

Adyabatik düşme oranı, meteor, atmosferde adyabatik olarak yükselen bir hava örneğinin sıcaklığının düşme oranı. Hava örneği kuru (doymamış) ise sıcaklığı her 100 metrede 1°C düşer. Buna kuru adyabatik düşme oranı (DALR) denir. Doymuş bir hava örneğinde ise doymuş adyabatik düşme oranı (SALR) 0.040C ile 1°C arasında değişir.

Adyabatik kart, meteor. Meteorolojik analizlerde kullanılan, koordinat eksenleri, sıcaklık ve basıncı olan bir termodinamik diyagram. Bu kartlardaki eğrilere adyabat denir. Adyabatlar kuru ve yaş olmak üzere iki cinstir.