ADVEKSİYON, meteor, atmosferik bir özelliğin, atmosferik kütle taşınımı ile nakledilmesi. Bu terim genellikle atmosferdeki yatay taşınmayı ifade eder.

Adveksiyon, yeryüzüne yakın ya da daha yüksekteki tabakalara ait bir yatay akma olabilir. Özellikle nem ve sıcaklık gibi elemanların iletiminde önemlidir (OSEONOG). Okyanuslarda da atmosferdekine benzer adveksiyon vardır.

Adveksiyon sisi, meteor. Göreceli olarak sıcak, nemli ve kararlı bir hava kütlesi; serin bir yüzey üzerinden nispeten yavaş bir hareketle akarken oluşan sis tipi. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında denizler üzerinde ve kıyılarda görülür.